สอบเข้าม.1 ข้อ 24

posted on 25 Feb 2010 10:00 by math1980

คำถาม

มีถังน้ำอยู่ใบหนึ่ง เมื่อเปิดก็อกน้ำอันแรกเพียงอันเดียว ใช้เวลา 12 นาทีน้ำจึงเต็มถัง

เมื่อเปิดก็อกน้ำอันที่สองเพียงอันเดียว ใช้เวลา 20 นาที น้ำจึงเต็มถัง

และเมื่อเปิดก็อกน้ำอันที่สามเพียงอันเดียว ใช้เวลา 30 นาที น้ำจึงเต็มถัง

ถามว่า เมื่อเปิดก็อกน้ำทั้งสามพร้อมกัน น้ำจะเต็มถังในเวลากี่นาที ?

ตอบ   6 นาที

 

 

 

 

 

คิดยังไง !?

โจทย์ข้อนี้ไม่ได้บอกว่าถังจุน้ำได้เท่าไร ?

บอกแค่ว่ามีก็อกน้ำ 3 อัน เปิดน้ำเต็มใช้เวลาต่างกัน

น้องๆมาลองใช้เทคนิคนี้ดูนะครับ

 

 

คุณครูจะสมมติว่าถังมีความจุ ค่าๆหนึ่ง

ปัญญาหาคือ ค่าที่สมมติให้น้องๆใช้ค่าจาก ค.ร.น. จะง่ายที่สุดครับ

จากโจทย์ ตัวเลข 12 , 20 , 30

คุณครูหา ค.ร.น. ได้ 60

( วิธีลัดการหา ค.ร.น. ดูได้จาก สอบเข้าม.1 ข้อ 14 )

 

 

คุณครูจึงสมมิตว่าถังน้ำจุน้ำได้ 60 ลิตร !!

 

 

แสดงว่า เมื่อเปิดก็อกน้ำอันแรกเพียงอันเดียว ใช้เวลา 12 นาที

ก็อกน้ำอันแรก ในเวลาหนึ่งนาทีปล่อยน้ำได้ 5 ลิตร  (หาร)

 

 

เมื่อเปิดก็อกน้ำอันที่สองเพียงอันเดียว ใช้เวลา 20 นาที

ก็อกน้ำอันสอง ในเวลาหนึ่งนาทีปล่อยน้ำได้ 3 ลิตร  (หาร)

 

 

เมื่อเปิดก็อกน้ำอันที่สามเพียงอันเดียว ใช้เวลา 30 นาที

ก็อกน้ำอันสาม ในเวลาหนึ่งนาทีปล่อยน้ำได้ 2 ลิตร  (หาร) 

 

 

ดังนั้น ถ้าเปิดพร้อมกันทั้งสามก็อก ในหนึ่งนาทีจะปล่อยน้ำได้เท่ากับ

2 + 3 + 5 จะได้ 10 ลิตรนั่นเอง

 

 

แสดงว่า ถ้าถังน้ำจุ 60 ลิตร เปิดน้ำนาทีละ 10 ลิตร ใช้เวลาเท่าไรน้ำจังเต็มถัง ?

ก็นำไปหารกัน จะได้คำตอบคือ 6 นาทีนั่นเอง ^^

 

 

 

 

 

สำคัญมาก

โจทย์ข้อนี้อาจจะยากสักนิดนึงนะครับ

พอดีเมื่อคืนคุณครูติวน้องๆม.3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ

เรื่องเศษส่วนพหุนาม  (เลิกเกือบ 3 ทุ่มแน่ะ  - -*)

โจทย์เดียวกันแต่ก็ใช้ความรู้ ป.6 ก็ทำได้นะ

ยังไงลองฝึกดูนะครับ  ^^

 

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

ครูอย่าตั้งโจทย์ยากนะ
เดี๋ยวเด็กจะทำไม่ได้

#1 By เมตตา on 2010-02-26 09:55