สอบเข้าม.1 ข้อ 20

posted on 11 Feb 2010 13:10 by math1980

คำถาม

ถ้าอัตราส่วนพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 รูป เป็น 4 : 1

แล้วอัตราส่วนเส้นรอบรูปเท่ากับเท่าใด ?

ตอบ   2 : 1

 

 

 

 

 

คิดยังไง !?

โจทย์ข้อนี้ไม่ยากครับ ถึงแม้ว่าโจทย์จะไม่มีตัวเลขจริงๆมาให้น้องๆคำนวณ

แต่น้องๆก็สามารถทำได้ จริงไหมครับ ?

... ใครตอบไม่จริง เดี๊ยะเหอะ !!

 

 

ถ้าเป็นคุณครูทำโจทย์ข้อนี้

เริ่มแรกคุณครูจะสมมติตัวเลขตามที่โจทย์บอกมาครับ

โจทย์บอกว่า  " อัตราส่วนพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 รูป เป็น 4 : 1 "

คุณครูก็เลยสร้างรูปสี่เหลี่ยมพื้นที่ 16 ตารางหน่วย

และ รูปสี่เหลี่ยมพื้นที่ 4 ตารางหน่วย

 ( สังเกตว่า 16 ตารางหน่วย : 4 ตารางหน่วย  จะได้ อัตราส่วน 4 : 1 ตามเงื่อนไขของโจทย์ )

 

 

ที่นี้คุณครูก็จะหาพื้นที่รูปสี่เหลี่มจัตุรัส จากสูตร ด้าน x ด้าน

สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ 16 ตารางหน่วย

แสดงว่า สีเหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 4 หน่วย  ( 16 ได้มาจาก 4 x 4 )

ดังนั้น ความยาวรอบรูปของสี่เหลี่มจัตุรัสรูปนี้คือ 16 หน่วย ( 4 + 4 + 4 + 4 )

สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ 4 ตารางหน่วย

แสดงว่า สีเหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 2 หน่วย  ( 4 ได้มาจาก 2 x 2 )

ดังนั้น ความยาวรอบรูปของสี่เหลี่มจัตุรัสรูปนี้คือ 8 หน่วย ( 2 + 2 + 2 + 2 ) 

 

 

กลับมาอ่านโจทย์อีกที

" แล้วอัตราส่วนเส้นรอบรูปเท่ากับเท่าใด "

แสดงว่า น้องๆแค่หา อัตราส่วนของคำตอบ 16 หน่วย : 8 หน่วย

ใช้สูตรคูณแม่ 8 ตัด จะได้  2 : 1

ก็ตอบได้แล้วว่า 2 : 1  ^^

 

 

มีน้องๆบอกว่า ถ้าเป็นนักเรียนทำโจทย์ข้อนี้

... ขั้นแรก อ่านโจทย์ค่ะ

... ขั้นสอง ข้ามค่ะครู

T T

 

 

 

 

 

สำคัญมาก

บางครั้งโจทย์อาจจะถามความเข้าใจของนักเรียน

โดยไม่ได้ให้ตัวเลขมาคำนวณ

ถ้านักเรียน งงๆก่งก๊ง  คุณครูอยากให้ลองวิธีสมมติตัวเลขตามเงื่อนไขที่โจทย์ให้มา

สังเกตว่าโจทย์ที่ไม่มีตัวเลข จะง่ายขึ้นเยอะเลย  ^^

 

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet